Toiminta-aste

Toiminta-aste = todellinen (toteutunut) suoritemäärä jonakin ajanjaksona vrt. Toiminta-aste on toteutunut suoritemäärä aikayksikössä. Esimerkki: Kapasiteetti-sivulla olevan esimerkin mukainen konsultaatioyritys toteuttaa vuodessa 380.

Toiminta-aste

Yrityksen toiminta-aste määrää, kuuluuko kustannus muuttuviin vai kiinteisiin. Toiminta-asteella tarkoitetaan toteutunutta tuotannonmäärää. Tämä normaali suoritemäärä voi olla sama kuin kapasiteetti, tai esimerkiksi toiminta-aste, jolle laitos on suunniteltu, tai se voi edustaa pidemmän aikavälin.

Normaalikalkyylissäkin tuotteiden katsotaan aiheuttavan sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset.

Toiminta-aste

Toiminta-asteen muutoksen vaikutus yksikkökustannuksiin. Tämä kysymys on suljettu, mutta voit edelleen vastata siihen. Ilmainen sivistyssanakirja ja tietosanakirja. Yrityksellä on välillä vilkkaita ja välillä hiljaisia aikoja. Joskus tuotteita menisi kaupaksi enemmänkin kuin niitä pystytään valmistamaan tai myymään ja toisinaan.

Sosiaali ja terveysala toiminta ekologista?

Toiminta-aste

You may also like