Taloyhtiön kunnossapitovastuu taulukko

Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät ohjeet. Julkaistu taloyhtiössä” ja taulukko on nähtävillä kaikilla taloyhtiöön. Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta myös toisin.

Taloyhtiön kunnossapitovastuu taulukko

Tämän vuoksi taulukkoon ei ole otettu niitä rakennuksen osia, jotka enemmän tai. Taloyhtiön vastuunjakotaulukko perustuu uuteen asunto-osakeyhtiölakiin. Taulukko kertoo havainnollisesti miten huoneiston eri osien ja laitteiden. Pääsääntö on, että taloyhtiön vastuulla ovat rakennus, osakehuoneistojen rakenteet.

Taloyhtiön kunnossapitovastuu taulukko

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastuunjako osakkaan ja taloyhtiön välillä.

Terassi (kunnossapitovastuu osakkaalla jos hänen toimestaan laitettu), x. Kunnossapitovastuu tarkoittaa sitä, että joko taloyhtiö tai osakas vastaa asunnon osan tai laitteen huollosta, hoidosta, korjaamisesta,. Taloyhtiön vastuujakotaulukosta löytyy tieto siitä, kenelle kyseisen kohdan kunnossapitovastuu kuuluu. Taulukossa ilmenevät Suomen Kiinteistöliitto. Tämän taulukon laatimisessa on käytetty apuna Kiinteistöalan.

You may also like