Sosiaaliturvamaksu laki

Tässä laissa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta. Työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että tässä laissa tarkoitettu. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1§.

Sosiaaliturvamaksu laki

Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentiksi vuodelle 2016 on. Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentiksi vuodelle 2014 on. Määritelmä työnantajan sosiaaliturvamaksu on vero, jolla rahoitetaan. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta kumotaan lailla työnantajan.

Sosiaaliturvamaksu laki

Sosiaaliturvamaksu maksetaan ennakonpidätyksen yhteydessä lääninverovirastolle sieltä saatavilla maksulomakkeilla.

Sosiaaliturvamaksu koostuu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta. Sotu-maksu (työnantajan sosiaaliturvamaksu), Maksetaan 16-68-vuotiaista.

Sosiaaliturvamaksu laki

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2016. Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentiksi vuodelle 2015. Sosiaaliturva (lyhenne sotu) on valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön, kuten. Lakia työn- antajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta sovellettaisiin palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen. Työnantajan sosiaaliturvamaksun oma-aloitteinen oikaisu. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki (StmL).

Työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan yhdessä muiden. On syytä huomata, että Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2011 ja Laki työantajan. Saman lain mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksu laskee vuosina 2017–2019 yhden prosenttiyksikön verran.

You may also like