Ril 132 taulukko 6

Julkaisu on tarkoitettu noudatettavaksi talon- ja aluerakentamisen yhteydessä esiintyvissä tavallisissa maatöissä. Sen sisältämät luvut: Olevat rakenteet,. RIL-132 T alonrakennuksen maatöiden työseliıys.

Ril 132 taulukko 6

Taulukossa 5 esitetyt rakenteet edustavat tavan- omaista. Viiteasiakirjat: RIL 132-2000, Talonrakennuksen maarakenteet sekä. RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet.

Kantavan kerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimukset taulukko 3111:T2.

Ril 132 taulukko 6

Tiivistys RIL 132−2000 taulukon 8 mukaan. Käytettävissä oleva rakennusoikeus 1053,6 m2. Tiivistys RIL 132-1097 taulukon 6 mukaan. Putkikaivantojen alkutäytöt tulee tehdä RIL 132-2000 kohdan 5. Taulukko 6, RunkoRYL2000 Mittatarkkuustaulukko 411:T3. Betoroc-murskeen käyttö maarakentamisessa. Betoroc-murskeen tilaaminen ja saatavuus.

Betoroc-murskeiden ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1. Tiivistys RIL 132 taulukon 6 vaatimusten mukaan. Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puh- tailla kaivumassoilla. Perusmaan routivuus on otettava huomioon. Tiivistys RIL 132-2000 taulukon 8 mukaan. RYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat Loadman -laitetta). Salaojien ympärystäyttö RIL 126 kuvan 20 rakeisuusalueen 2 mukaista.

Alustäyttöjen tulee täyttää RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1. Kutistumissaumat sahataan yleensä sivumitaltaan 4–6 m2 ruutuun. Alkutäyttö tehdään RIL 132 1979 kuvan 11 mukaisella. Urakoitsija tekee ja suunnittelee perustukset omaa hallityyppiin sopivat. Nopeuspaineen ominaisarvot qk(h) eri maastoluokissa.

You may also like