Rakennusvirhe myyjän vastuu

Vastuu perustuu myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen. Myyjän vastuulle eivät kuulu talon ikääntymisestä johtuvat korjaukset. Omakotitalo vaatii ikääntyessään huoltoa ja korjausta.

Rakennusvirhe myyjän vastuu

Asunnon myyjä on vastuussa asunnoissa 2 vuotta ja kiinteistöissä 5 vuotta asunnossa. Usein homevaurion aiheuttaja on rakennusvirhe, talon rakentaneella. Talon myyjä on vastuussa talon piilevistäkin virheistä viisi vuotta kaupanteon jälkeen. Olennaista vastuukysymyksissä on, onko rakennusvirhe ollut olemassa.

Rakennusvirhe myyjän vastuu

Mikä on myyjän vastuu, kun reilun puolen vuoden asumisen jälkeen huomasimme, että jätevedet vuotavat. U): ”Jos ostat asunnon uudiskohteesta, sovit kaupasta itse myyjän kanssa. Kauppaan liittyvät vastuut määrää asuntokauppalaki. Myyjä siis vastaa vain merkityksellisistä piilevistä virheistä. Myyjä on vastuussa piilevästä virheestä, jos se on niin olennainen, että ostajan tietoisuus siitä olisi. Myyjä ei vapaudu vastuusta, jos hän on menetellyt. Näin ne kuvat ja täytyy ihmetellä miten nopeasti rakennusvirheet voi pilata talon. Nythän on niin, että myyjän vastuu piilevistä vahingoista, joista ei.

Kiinteistökaupassa vastuuaika on viisi (5) vuotta ja asunto-osakkeen kaupassa.

Rakennusvirhe myyjän vastuu

Usein kyseessä on rakennusvirheestä johtuva vika, minkä korvaaminen on.

You may also like