Pelastustoimen laitelaki

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia sekä että ne vaatimustenmukaisina voidaan. Siirry kohtaan luku – Pelastustoimen organisaatio ja vastuu pelastustoimen tehtävistä – Pelastustoimen organisaatio ja vastuu pelastustoimen. Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista.

Pelastustoimen laitelaki

Pelastustoimea koskevat lait ja asetukset. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen. Vuosittain tai valmistajan ohjeen mukaan.

Pelastustoimen laitelaki

LVI SM-00515, Laki pelastustoimen laitteista.

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat ensisijaisessa. Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta. Pelastustoimen alueiden ja sote-alueiden organisointi. Laki mahdollistaa pelastustoimen johtajalle määrätä yksittäisen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen asennusliike. Pelastuslain hengen mukaista on myös aiempaa tiiviimpi yhteistyö pelastusviranomaisten ja sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavien yksiköiden välillä.

Pelastustoimen järjestelmän kehittämiseksi säädettiin laki pelastustoimen alueiden.

Pelastustoimen laitelaki

You may also like