Palkka vai työkorvaus

Tässä ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa ja se korvaa 10. Jossain tapauksissa työstä voidaan maksaa palkan sijaan työkorvausta.

Palkka vai työkorvaus

Työkorvausta voidaan maksaa silloin, jos työ ostetaan joltain itsenäiseltä. Verohallinto on julkaissut Palkkaa vai työkorvausta -ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Tällöin on epäselvää, onko alihankkijaa käsiteltävä työntekijänä vai yrittäjänä ja maksetaanko tälle palkkaa vai työkorvausta. Päivitetyssä ohjeessa selkeytetään ja täsmennetään tunnusmerkkejä, joiden perusteella ratkaistaan, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta.

Palkka vai työkorvaus

Toimeksiantosuhteessa työskentelevälle maksetaan työkorvausta.

Tekijänoikeuksista maksetaan käyttökorvausta. Verohallinto on antanut palkan ja työkorvauksen rajanvedosta uuden ohjeen, jonka tarkoitus ei ole. Työkorvaus on korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen. Tulo ei ole palkkaa, vaan maksettavaa korvausta. Palkan ja työkorvauksen rajanvetoon vaikuttavat monet tekijät.

Palkka vai työkorvaus

Työkorvaus soveltuu näin ollen satunnaisiin toimeksiantoihin. Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä. Yrittäjien verotuksellisen aseman ennakoitavuuden parantaminen on monipuolistuvassa.

EPL:ssa ei määritellä itsenäisesti työkorvauksen käsitettä, vaan palkan kautta. Lausunto Verohallinnon ohjeluonnokseen "Palkka ja työkorvaus verotuksessa". Palkka ja työkorvaus verotuksessa – Verohallinnon ohje -koulutuksessa kuulet, miten palkan ja työkorvauksen välinen ero tehdään Verohallinnon päivitetyn. Suorituksen maksajan on maksuhetkellä tiedettävä, onko kysymyksessä palkka vai työkorvaus, sillä maksajan velvollisuudet ovat erilaiset. Alla olevasta listasta voit tarkistaa helposti, onko palkka, palkkio tai korvaus TyEL-palkkaa vai ei. TyEL-palkasta pidätetään myös työntekijän eläkemaksu.

Onko maksun nimikkeenä työkorvaus, kun työsuhdetta ei haluta muodostaa ja. Työstä maksettu korvaus on useimmiten joko palkkaa tai työkorvausta.

You may also like