Oikaisuvaatimus malli

Kuntaliiton tarjoamat mallit kuntien muutoksenhakuohjeiden pohjaksi. Suomen Kuntaliitto; Hallintovalitus, hallintolaki 7a luku oikaisuvaatimus. MuutoksenhakuHankintalain mukaisia oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusmalleja.

Oikaisuvaatimus malli

Hankintayksiköt voivat käyttää oheisia Kuntaliiton tarjoamia malleja omien. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen XX välittävälle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen. Muista aina, että mallit eivät ole valmiita hakemuksia, valituksia tai oikaisuvaatimuksia, vaan jokaisessa yksittäistapauksessa on välttämätöntä tuoda esille ne.

Oikaisuvaatimus malli

Oikaisuvaatimusmenettely on kunnan sisäistä hallintomenettelyä. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Voit hakea verotukseesi muutosta vielä verotuksen päättymisen jälkeenkin. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Toimita oikaisuvaatimus verotoimistoon tai muuhun Verohallinnon yksikköön. Toimita oikaisuvaatimus mihin tahansa yritysverotoimistoon.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus malli

You may also like