Äänen tehotaso

B äänen tehotasona siis tarkoittaa tehoa 1 pW ja esimerkiksi tasoa 60 dB. Sound pressure level (Lp) Is a measure of the sound energy emitted from a source of noise, expresses in decibel or dBA. Ihmiskorva kuulee ääniä, joiden taajuus on 16.

Äänen tehotaso

LW ) on lukuarvoltaan suurempi kuin äänen painetaso (Lp ). Ihmisen kuuleman äänen taajuus on välillä 16 Hz – 20 kHz. I saadaan, kun pinnan läpi kohtisuoraan kulkeva. LW tarkoitetaan äänilähteen ympäristöönsä säteilemää.

Äänen tehotaso

B äänilähteen tehotaso, dB avaruuskulma (taulukko 1) r äänilähteen ja havaintopisteen etäisyys, m. Meluntorjunnassa käytetään edellämainittua intensiteettitasoa, joka. Määritä: Äänen tehotaso oktaavikaistoittain LW.

Käyrästö 1: Äänen tehotaso ja painehäviö. LW) on akustiikassa logaritminen suure, jolla kuvataan akustista tehoa. B(A) 100 m3 huone, 0,5 s jälkikaiunta aika. Ilmankäsittelykoneissa merkitsevä äänentehotaso LWA6 puhaltimen ollessa. Imuaukon äänentehotaso LWA5 DIN 45635 mukaan saadaan seuraavasti: LWA5.

Äänen tehotaso

Kun äänitaso korjataan taulukossa olevien lukujen mukaan, saadaan äänen tehotaso.

Kompakti ja voimakas 750 W iskuporakone; AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä lisää käyttömukavuutta; Turvakytkin suojaa käyttäjää; 2-nopeuksinen vaihteisto.

You may also like