Kosteusmittaus raja-arvot

Meillä kävi kosteusmittaaja mutta raportissa ei ole mainittu raja-arvoja joten maalikko on vähän pihalla näiden lukujen kanssa. Ennen päällystys- työhön ryhtymistä alustana olevan materiaalin suhteellisen kosteuden on alitettava päällyste- materiaalin edellyttämä raja-arvo. Kosteusmittauksen arvot ja niiden tulkinta Kylpyhuoneen lattiassa oli.

Kosteusmittaus raja-arvot

Kosteusmittaukset tulee tilata asiantuntevalta taholta joka tekee esityksen käytettävistä. Mittausputken ja materiaalin rajapinta tiivistetään ilmatiiviiksi. RH ja lämpötila (T) luetaan näyttölaitteella ja arvot kirjataan ylös mittapäänumeroineen. Lattiassa havaittiin kohonneita kosteusarvoja suihkun alla lattiakaivon ympärillä, lattia mitatut arvot 68 -75 ylittää.

Kosteusmittaus raja-arvot

Yksiköllä voidaan tehdä mittauksia 2 sekunnin kuluttua. Avaa mittarin takana oleva paristolokeron kansi. Muutamia faktoja itse mittauksesta: Kosteusmittauksessa mittari kertoo materiaalin suhteellisen. Kosteusmittauksien tuloksiin ja niiden tulkintoihin vaikuttavat monet tekijät. Mitattuun arvoon vaikuttaa materiaalin tiheys ja sen kosteuspitoisuus. Eli tulos oli kylpyhuoneessa 2,5-15 ( prosenttia?) pintamittauksella ja raportissa ei ollut raja-arvoja kulpyhuoneen materiaaleihin, muihin kyllä.

Kosteusmittaus raja-arvot

Suhteellinen kosteus = RH, lämpötila = t. Eristetilan suhteellisen kosteuden tulisi pääsääntöisesti noudattaa seuraavia raja-arvoja. Wc-istuimen kohonneet kosteusarvot ovat luultavasti seurausta. Kosteusmittaus aloitetaan hakemalla ensin vertailuarvo oletetusta kuivasta kohdasta. Yleensä laite hälyttää, jos virta laskee alle tietyn rajan. Erilaisilla pinnoitusmateriaaleilla on valmistajan määrittelemät kosteuden raja-arvot, jonka alle betonin tulisi olla kuivunut, ennenkuin se. Tarjouksemme ehtona oli kosteusmittaus, jossa ei saisi asunnon ikään ja kuntoon nähden tulla esiin mitään yllättävää. Kosteusmittausten suorittamisesta laaditaan työmaan käynnistysvaiheessa kosteusmittaussuunnitelma. Päällyste- ja pinnoitemateriaalien kosteusraja-arvot.

Kosteusmittaus suoritettiin pintaosoitin laitteella sekä piikkimittarilla ja lukemat olivat. Materiaalin suuntaa-antava kriittinen raja-arvo on.

You may also like