Konkurssihakemus käräjäoikeudelle

Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen. Hakemus tehdään yleensä sille käräjäoikeudelle, jonka toimialueella. Konkurssiin asettamista haetaan käräjäoikeudelta.

Konkurssihakemus käräjäoikeudelle

Konkurssihakemuksen voi tehdä velallinen tai velkoja. Konkurssihakemus tehdään käräjäoikeudelle. Konkurssin alkaessa velallinen menettää oikeutensa omaisuuteen. Konkurssiasioita varten ei ole erityistuomioistuinta, joten toimivaltaisia ovat yleiset alioikeudet eli käräjäoikeudet.

Konkurssihakemus käräjäoikeudelle

Yritysten ja yhteisöjen osalta toimivaltainen on.

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus. Konkurssiin asettamisesta päättää aina käräjäoikeus. Konkurssimenettely jatkuu yleensä loppuun vain, jos konkurssipesässä on varoja vähintään 20 000 euroa,. Asiasanat, konkurssimenettely, pesänhoitaja, käräjäoikeus, velallinen, velkoja. Vuonna 2008 konkurssihakemuksia saapui Espoon käräjäoikeu- teen 150 ja. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva.

Käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, jos hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Konkurssihakemus käräjäoikeudelle

Mikäli velallinen laatii itse konkurssihakemuksen käräjäoikeudelle, tulee hakemuksessa ilmetä vaatimus konkurssiin asettamisesta, tarkat yksilöintitiedot,.

You may also like