Kerrostasoala

Laskemiseen käytetään rakennuksen ulkomittoja. Aukot lasketaan mukaan käyttäen seinien ajateltua jatketta aukkojen kohdalla. Vastaus: ”Lämmitetty nettoala on lämmitettyjen kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna.

Kerrostasoala

Lämmitetyllä nettoalalla tarkoitetaan lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Ikkunapinta-ala sisältää sekä lämpimien että. Näitä mitattavia käsitteitä ovat huoneala, rakennusosa-ala alakäsitteineen, huoneistoala, kerrostasoala, bruttoala ja käyttöala. Standardi määrittelee huonealan, rakennusosa-alan, huoneistoalan, kerrostasoalan, bruttoalan ja käyttöalan.

Kerrostasoala

Kerrostasoala on kerrosta- son ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien. Kerrostasoala sisältää myös porrasaukot sekä alat, joissa huonekorkeus on alle 1600 mm. Rakennuksen bruttopinta-alan laskenta esitetään.

Kerrostasoala

You may also like