Irtisanominen lomat rahana

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai. Kun työsopimus irtisanotaan, tavanomaista on, että työnantaja määrää ansaitun loman pidettäväksi irtisanomisaikana. Jos irtisanotaan kannattaako lomat ottaa rahana vai pitää vapaina?

Irtisanominen lomat rahana

Näin lomakautena tulee usein ajankohtaiseksi kysymys siitä, miten loman kanssa. Lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä. Kun työsuhde on irtisanomisen johdosta päättynyt, vuosilomaa ei voida enää antaa. Työnantajan tulee suorittaa työntekijälle lomakorvaus vuosiloman asemesta.

Irtisanominen lomat rahana

Käytännössä saat silloin loman ajalta rahaa 3000 euroa. Irtisanoutumisen tai irtisanomisen yhteydessä usein mietitään, että mitä käy lomarahalle. Jos vuosilomia jää pitämättä, myös ne korvataan rahana. Talvilomaa olin ilmoittanut viettäväni 17-27. Ilmoituksen olin tehnyt kauan ennen irtisanomista. Tältä ajalta työnantaja ehti maksamaan lomarahan ja. Minä haluaisin olla kuitenkin tuon ajan töissä ja ottaa nämäkin lomapäivät rahana.

Onko työnantajalla oikeus määrätä minut käyttämään.

Irtisanominen lomat rahana

You may also like