Hyvä myyntikateprosentti

Myyntikateprosentti riippuu suuresti yrityksen toimialasta, joten sen vertailtavuus ei ole hyvä. Palvelualoilla myynti- kateprosentit ovat yleensä korkeita, koska. Myyntikate antaa yrityksen sisäisessä laskennassa käsityksen tuoteryhmäkohtaisesta kannattavuudesta. Tilinpäätöstarkastelussa ongelmana on kulujen. Tunnusluku mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu. Ja itse asiasta sen verran, että myyntikate tarkoittaa todella MYYNNISTÄ jäävää. Jos markkinat ovat valmiita maksamaan, reilusti hyvä niin.

Hyvä myyntikateprosentti

Myyntikate eli katetuotto saadaan vähentämällä yrityksen myyntitulosta muuttuvat.

Current Ration ohjearvoina voidaan pitää YTN:n suosituksia: > 2 hyvä, 1-2. Myyntikate ja myyntivoiton määrä lasten t-paitoja myyvässä. Oletetaan nyt, että tilauksia tursuaa sähköpostiin vähintään 9 minuutin. On hyvä pitää mielessä että tuotteen hinnan on katettava niin palkkasi, tuotteen ostohinta kuin muuttuvat kustannuksetkin. Myyntikate on yleisimpiä liikevaihtoon sidottuja kannattuvuuden mittareita.

Hyvä myyntikateprosentti

You may also like