Finlex perustuslaki

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää. Jaksossa kuvataan perusoikeudet perustuslain mukaisessa pykäläjärjestyksessä ja tuodaan esiin näkökohtia, jotka lainvalmistelijan on kutakin perusoikeutta.

Finlex perustuslaki

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen. Tässä laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan perustuslaissa säädetyn kansalaisaloitteen tekemisessä. Valtiosäännön arvoperustasta säädetään perustuslain 1 §:n 2 momentissa. Ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimuksella on ilmaistu perustavanlaatuisten.

Finlex perustuslaki

Sillä kumottiin aiemmin voimassa olleet neljä perustuslakia: Suomen Hallitusmuoto. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,. Finlex ( Grundgesetz Finnlands ); ranskaksi, Finlex. Uuteen perustuslakiin on koottu aikaisempien perustuslakien, vuoden 1919 hallitusmuodon, vuoden 1928. Perustuslaki; Kansanterveyslaki; Terveydenhuoltolaki; Kuntalaki; Kunta- ja.

Finlex perustuslaki

You may also like