Endotermisiä reaktioita

Endoterminen reaktio on kemiallinen reaktio, joka sitoo lämpöä ympäristöstä. Endotermisessä prosessissa systeemiin virtaa lämpöä. Eksoterminen reaktio on kemiallinen reaktio, joka vapauttaa lämpöä.

Endotermisiä reaktioita

Endoterminen reaktio sitoo lämpöenergiaa ympäristöstään. Eksoterminen reaktio vapauttaa lämpöenergiaa ympäristöön. K:n lukuarvo muuttuu lämpötilan muuttuessa26.

Endotermisiä reaktioita

Mitä endoterminen ja eksoterminen tarkoittavat? On tapahtunut kemiallinen reaktio, koska aineet ovat muuttuneet toisiksi aineiksi. Energiaa sitovat reaktiot ovat endotermisiä reaktioita ja energiaa vapauttavat. Eksotermisiä reaktioita, ja toisaalta, tehdä enemmän energiaa kuin mikä on. Monet helpottaa endotermisiä reaktioita, kuten leivän, keittoa. Jos energiaa vapautuu, on reaktio eksoterminen ja jos energiaa sitoutuu, on reaktio endoterminen.

Joskus entalpiaa kutsutaankin lämpösisällöksi. Eksoterminen reaktio ja endoterminen reaktio. Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu aina energian muutoksia. Eksoterminen ja endoterminen reaktio (yläkoulu).

You may also like