Betonin lujuuskehitys

Betonin lujuuden kehitykseen voimakkaimmin vaikuttava tekijä sementtimäärän lisäksi on betonin lämpötila. Betonin lujuudenkehityksen hallinta kaikissa. Betonin lämpötilan laskiessa 10:neen asteeseen lujuuden kehitys hidastuu jo.

Betonin lujuuskehitys

Kun betonin lämpötila jää 5:een asteeseen betonin lujuudenkehitys on niin. Betonin kovettuminen eli lujuudenkehitys alkaa, kun sementti ja vesi yhdistetään. Lujuudenkehitys jatkuu niin kauan kuin betonissa on reagoimatonta sementtiä. Betoninen lujuus Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus.

Betonin lujuuskehitys

Betonin valinnassa talvella sekä työnaikaisessa seuran- nassa on vaiheita, joissa. Lämpötilan noustessa betonin lujuuden kehitys nopeutuu ja vastaavasti lämpötilan. Lämpötilan vaikutus betonin lujuuskehitykseen……………………. Terve, Miten nopeasti tavallinen betoni saavuttaa jäätymislujuuden lämpötilassa 0. Sitoutumisen ja jäykistymisen hidastumiseen vaikuttaa betonin sideaineyhdistelmä ja myös. Nopeasti kovettuvaa sementtiä käytettäessä betonin suhteellinen lujuuden kehitys kypsyysiän funktiona.

Betonin lujuuskehitys

You may also like