2-Metyylifenoli

Kresolia käytetään muiden yhdisteiden, kuten herbisidinä käytettävän dinitro-o-kresolin (4,6-dinitro-2-metyylifenoli) ja 4-kloori-2-metyylifenolin valmistukseen. OVA-ohje: MCPA (4-kloori-2-metyylifenoksietikkahappo) – tiivistelmä. MCPA ja 4-kloori-2-metyylifenoli hajoavat hitaasti ympäristössä. OVA-ohje: MCPA (4-kloori-2-metyylifenoksietikkahappo). Hajoamistuote 4-kloori-2-metyylifenoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille: aineen. KLOORI-1,2-PROPAANIDIOLI (RASEEMINEN SEOS), 96-24-2. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.

2-Metyylifenoli

Tuotetunniste Ainenimi : o-cresol Indeksinumero : 604-004-00-9 EY-nro : 202-423-8.

Synonyymejä : 4-chloro-o-cresol para-chloro-ortho-cresol (PCOC).

2-Metyylifenoli

Koska 2,4-dikloorifenolille ei täältäkään löytynyt ekotoksisuustietoja, sen vertailuarvon. Nimeke: Degradation of 4-chloro-2-methylphenol by an activated sludge isolate and its taxonomic description Tekijät: Lechner, U. TK-keittiö (näyte 2) NO, N2 ja N3 paketit. LÄNSI-UUDENMAAN, TESTAUSSELOSTE 16-2487 2 (4). SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2:2005 (TL25). Isopropyyli-2-metyylifenoli synteesilaatu.

You may also like